วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู


ระบบเทคโนโลยี3g
เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีรูปแบบสวยงามและถูกใจวัยรุ่นดีมากค่ะ
http://www.learners.in.th/file/aei121433/3g-technology.jpg

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู


เทคโนโลยีสมัยนี้มีความล้ำหน้าไปไกล.....

ดูอย่างคอมพิวเตอร์หน้าจอหมุนได้ และยังสามารถฟังวิทยุได้ทั่วโลก เป็นสุดยอดคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน

ไม่รู้ว่าเมืองไทยจะนำเข้าปีไหน จะได้ซื้อไว้สัก 5 เครื่อง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู


Mazda ได้เตรียมเปิดตัวเทคโนโลยียานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในงาน Eco-Products 2008 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 11-13 ธันวาคมนี้ ที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยเทคโนโลยีล่าสุดนี้จะช่วยลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซ์เข้าสู่อากาศ โดยบริษัทมาสด้าฯจะเน้นแสดงเทคโนโลยีหลักๆ เช่น ระบบเปิด/ปิดเครื่องยนต์ i-Stop ที่จะช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 10% จากผลการทดสอบที่ทำขึ้นในญี่ปุ่น ซึ่งจะเริ่มมีการติดตั้งในรถยนต์ของมาสด้าในปีหน้า

นอกจากนั้นแล้วยังมีการแสดงรถยนต์ทดสอบเครื่องยนต์ไฮบริด Hydrogen RE และ RX-8 Hydrogen อีกด้วย รวมถึงการแสดงเทคโนโลยีที่ทำให้วัสดุที่ใช้เป็นส่วนประกอบของรถยนต์มีน้ำหนักเบาขึ้น

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู


การเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตของพืชให้มากขึ้น โดยการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เพื่อประโยชน์เฉพาะอย่างตามที่มนุษย์ต้องการ เรียกว่า เทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู


เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสสาหดรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ สภาพของสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงมาแล้วสองครั้้ง จากสังคมความเป็นอยู่แบบเร่รอนมาเป็นสังคมเกษตรที่รู้จักกับการเพาะปลูกและสร้างผลิตผลทางการเกษตรทำให้มีการสร้างบ้านเรือนเป็นหลักแหล่ง ต่อมามีความจำเป็นที่ต้องผลิตสินค้าใหใ้ได้ปริมาณมากและต้นทุนถูก จึงต้องหันมาผลิตแบบอุตสาหกรรม ทำให้สภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์เปลี่ยนแปลง