วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู


ระบบเทคโนโลยี3g
เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีรูปแบบสวยงามและถูกใจวัยรุ่นดีมากค่ะ
http://www.learners.in.th/file/aei121433/3g-technology.jpg

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น